Anhydritová podlaha leštěná

Anhydritové
podlahy

Ing. Aleš Dufek
autorizovaný prodejce
tel: +420 605 295 076
ales.dufek@izoblok.info

Anhydritová podlaha detail

Anhydritový potěr je samonivelační směs na bázi síranu vápenatého – anhydritu, plniva ve formě praného písku frakce 0 - 4 mm, plastifikačních přísad a vody. Po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24 hodinách a zatížitelný po 4 - 5 dnech.

Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě se používá stále častěji při instalaci podlahového topení, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Vrstva potěru nevytváří dutiny a proto těsně obklopuje topné trubky, což zaručuje výborný převod tepla.

Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění. I velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Dělící spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěrů a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení.

Použití:

Anhydritová podlaha s topným systémem

Výhody:

Základní pravidla:

Skladby anhydritových podlah

SPOJOVACÍ POTĚR

Amhydritový spojovací potěrSpojovací potěry mají zpravidla za úkol vyrovnat a připravit nerovný povrch nosného podkladu pro další použití. Spojovací potěry musí být spojeny s nosným podkladem po celé ploše a to pevně a bez přerušení. Takto lze zajistit přenos působení případných sil přímo na podkladní vrstvu. Síla vrstvy od 10 mm.

POTĚR NA SEPARAČNÍ VRSTVĚ

Anhydritový potěr na separační vrstvěTekutý potěr na separační vrstvě je potěrem volně pohyblivým. Tento způsob se použije tehdy, pokud podklad není vhodný pro pokládku spojovacího potěru. Často se tento způsob používá k rychlé a cenově výhodné sanaci podlah ve starých zástavbách. Síla vrstvy od 30 mm.

POTĚR NA IZOLAČNÍ VRSTVĚ

Anhydritový potěr na izolační vrstvěZvýšené požadavky na zvukovou izolaci, zvláště v bytové výstavbě, vyžadují podlahovou konstrukci s potěrem na izolační vrstvě. Právě u těchto podlahových konstrukcí je minimální síla vrstvy potěru závislá na očekávaném provozním zatížení a navíc i na stabilitě izolační vrstvy. Síla vrstvy od 30 mm.

TOPNÝ POTĚR

Anhydritový topný potěrTopný potěr je přímo vytápěný potěr, který je většinou položen jako potěr plovoucí. Předností anhydritového tekutého potěru je, že zcela a bez jakýchkoliv mezer opláští vodiče topení a zajistí tak optimální přenos tepla. Tloušťka potěru je přitom ovlivněna umístěním vodičů topení v potěru. Síla vrstvy od 40 mm.

Pokládka TRANSMIXEM

TRANSMIX pro aplikaci anhydritových potěrů

Technologický postup pokládky:

Míchací a dopravní zařízení TRANSMIX je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Hlavní výhody:

Nejdůležitější technická data (pojivo a malta)

Sypná hmota - volně > 0,9 t/m³
Sypná hustota odstředivka > 1,3 t/m³
Sypná hustota průměr cca. 1,2 t/m³
Obsah CASO4 > 92 %
Reakce mokré malty Slabě alkalická
Počátek tuhnutí* > 40 min.
Konec tuhnutí* > 70 min.
Stupeň hydratace** > 90%
Skladování (suché prostředí) Min. 3 měsíce
Míra smrštění a bobtnání* < 0,2 mm/m
Tepelná vodivost 1,2 W/mK
Koeficient tepelné roztažnosti < 0,012 mm/mK
Pochůznost Zpravidla po 24 hod.
Zatížitelnost (50% konečné pevnosti) Po 5 dnech
Hořlavost Třída A1

Suchá pytlovaná směs

suchá pytlovaná směs Anhydrit 020 (030)

Sortiment byl rozšířen o nový výrobek – suchá pytlovaná směs Anhydrit 020 (030).

Výrobek je vhodný pro práce menších rozsahů, opravy a tam, kde není možná dodávka aplikačním návěsem TRANSMIX.

Výrobek je dodáván v papírových pytlích á 25 kg. Zpracovávat lze běžnými omítacími stroji, popř. ručně v mísící nádobě pomocí míchacího nádstavce na vrtačce. Konzistence materiálu je dána mírou rozlití v rozmezí 21 - 24 cm (Hägermanům trychtýř) – cca 13% vody, cca 3 l/pytel.

Poskytované služby

Další možnost spolupráce

Realizace racionálně energetických a nízkoenergetických objektů ze stavebního stěnového systému IZOBLOK. Další informace naleznete na www.izoblok.info.

Ing. Aleš Dufek
autorizovaný prodejce
tel: +420 605 295 076
ales.dufek@izoblok.info
Osvobození 1665
666 01 Tišnov
okres Brno-venkov.